Polityka zwrotów

Konsument, który dokonał zakupu towarów za pośrednictwem esklepu www.mebleszwed.pl (tzw. umowa na odległość), ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny. Wystarczy, że złoży oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni (przesyłając listem poleconym priorytetowym). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 10-dniowy termin liczy się od dnia wydania towaru Klientowi.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy DOC

Pobierz formularz odstąpienia od umowy PDF